06 Ocak 2012

Gitar Üzerinde Triadlar (4 Set Do Majör)

Gitarda akorları tel setleri üzerinde çalışacağız. Set derken, en alt 3 teli (mi-si-sol) 1. set, bir üstündeki 3 teli (si-sol-re) 2. set, üstteki 3 tel (sol-re-la) 3. set ve son olarak en üstteki 3 teli (re-la-mi) 4. set olarak adlandırıyoruz.

Aşağıda, C Majörün Diatonik triadlarını 1. set üzerinde, basta kök-3lü ve 5li (çevrimleri) olmak üzere yazdım. Ayrıca nota yanlarındaki küçük numaralar parmak numaralarını göstermekte.

Üst setlerde parmak numaraları değişmekle beraber, notaların dizilişi değişmez bu nedenle 2.-3. ve 4. setleri yazmıyorum. Siz aktarabilirsiniz.


Hiç yorum yok: